De voortgaande globalisering heeft grote gevolgen voor de internationale investeringsstromen. Om van de buitenlandse investeringen te kunnen blijven profiteren kiest Nederland een nieuwe aanpak voor de acquisitie van die investeringen. Dit schrijft staatssecretaris Karien van Gennip in haar brief In actie voor acquisitie die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Kernpunten van die nieuwe aanpak zijn gerichte werving van kennisintensieve activiteiten, benutten van bestaande vestigingen van buitenlandse bedrijven, een sterkere profilering van Nederland in het buitenland uitbreiding van de landen waar actief wordt geacquireerd.

Staatssecretaris Van Gennip hecht groot belang aan het aantrekken van activiteiten van buitenlandse bedrijven naar Nederland. Deze investeringen dragen rechtstreeks bij aan onze economische groei en werkgelegenheid. EZ was afgelopen jaar actief betrokken bij 112 projecten voor een bedrag van 506 miljoen euro die gezamenlijk 3121 directe arbeidsplaatsen op moeten leveren. Daarnaast is gebleken dat buitenlandse bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan innovatie. Bovendien kunnen zij met vreemde ogen naar ons vestigingsklimaat kijken. Van de feed-back van die bedrijven wil ik optimaal gebruik
maken, stelt Van Gennip.

De belangrijkste investeerders in Nederland komen uit Noord-Amerika, West-Europa en Japan. Recentelijk komen ook investeringen op gang uit opkomende markten als China en India. Om op die ontwikkeling in te spelen opende EZ deze zomer een kantoor in Kanton (Guangdong). Uit deze Chinese provincie komt bijvoorbeeld het technologiebedrijf Huawei dat al meer dan 200 werknemers in Nederland in dienst heeft en dat in 2004 na actieve betrokkenheid
van staatssecretaris van Gennip on Nederland neer streek. In haar brief kondigt de staatssecretaris ook aan binnenkort het eerste acquisitiekantoor in India te openen. In andere landen zal worden bezien of extra kantoren wenselijk zijn of zal meer worden samengewerkt met het diplomatieke postennet.

De vijver waarin Nederland vist groeit, maar dat geldt ook voor het aantal vissers, stelt Van Gennip. Door de vervaging van grenzen kunnen potentiële investeerders in meer landen terecht. Daarom moet Nederland zich sterker profileren; aan de ene kant als economische aantrekkelijk land onder het motto Pioniers in Internationaal Ondernemen en aan de andere kant door gericht te werven om kennisintensieve bedrijven binnen te halen die bestaande technologieclusters versterken. Daarnaast moet Nederland zorgen voor een excellent vestigingsklimaat, onder andere door signalen van buitenlandse bedrijven te vertalen naar de economische beleidsagenda.

Het benutten van die signalen sluit aan bij een andere trend die de staatssecretaris constateert. Uitbreidingsinvesteringen van reeds gevestigde bedrijven worden steeds belangrijker in de acquisitiestrategie. EZ zal met regionale overheden samenwerken om deze bedrijven te verankeren en ondersteunen bij de doorgroei.

bron:EZ