Het kabinet past het preventiebeleid aan
om grootschalige overstromingen te voorkomen. Daarnaast moeten de
beperking van schade na overstromingen en het bewustzijn van
waterveiligheid meer aandacht krijgen. Dit staat in de agenda
Waterveiligheid 21ste eeuw, waarmee de ministerraad heeft
ingestemd.

De agenda is bedoeld om het
preventiebeleid te actualiseren. Hierbij is zowel aandacht voor de
kans op een overstroming als voor de gevolgen van een
overstroming.

Dreiging en gevolgen

De dreiging en de mogelijke gevolgen van
overstromingen nemen toe. In de Nederlandse delta wonen nu ongeveer
9 miljoen mensen beneden NAP. In het gebied wordt 65% van het BNP
verdiend. De klimaatscenario's van het KNMI laten een stijging van
de zeespiegel en de rivierafvoeren zien.

De verkenning moet duidelijk maken of het
huidige beschermingsbeleid tegen grootschalige overstromingen nog
voldoet.

Bewustzijn

Het kabinet wil meer aandacht voor
mogelijke maatregelen om de schade na een overstroming te beperken.
Door burgers, bedrijven en bestuurders bewuster te maken van
waterveiligheid, verwacht het kabinet dat zij meer begrip krijgen
voor de maatregelen.

Ook krijgen zij informatie over wat zij
zelf kunnen doen om de gevolgen van overstromingen te beperken.

Eind 2008 worden de resultaten van de
verkenning naar de Tweede Kamer gestuurd en wordt de agenda
Waterveiligheid 21ste eeuw verder uitgewerkt.

Bron:VenW