Singer Laren richt zich in haar collectiebeleid op verwerving van kunstenaars uit de modernistische periode, zo mogelijk in relatie tot hun verblijf in het Gooi. De laatste jaren is de collectie uitgebreid met aankopen, schenkingen en bruiklenen van o.a. Jan Sluijters, Leo Gestel, Chris Beekman, Jan Toorop, Mommie Schwarz, Else Berg en Herman Kruyder.

Het werk van Gouwe vormt een schakel in het tonen van de ontwikkeling van Larense genreschilderkunst naar de vroeg twintigste-eeuwse moderne kunst. Jan Sluijters speelde een belangrijke rol bij de introductie van moderne kunst in Nederland. Beide kunstenaars hebben in Laren gewerkt. De nieuwe aanwinsten zijn vanaf 5 mei te zien in Singer Laren. 

De zaaister van Adriaan Herman Gouwe (1875-1965) 
Tussen 1908 en 1927 werkte Gouwe steeds de zomers in Zuid-Limburg en was de overige tijd onder meer te vinden in Amsterdam, Blaricum, Laren of in het buitenland. In Limburg schilderde hij het landschap en ploegende paarden, een thema dat hij, haast met tegenzin, steeds herhaalde omdat het zo populair was bij zijn opdrachtgevers. Van dat onderwerp raakte hij met succes los in De zaaister die hij tijdens de winter van 1918 in Laren schilderde. Het doek markeert zijn overgang van luminisme naar symbolisme en laat ook de verwerking van invloed van Vincent van Gogh zien. De Larense verzamelaar P.A. Regnault verwierf het doek in 1918 voor zijn collectie. Uit diens oorspronkelijke collectie heeft Singer Laren ook een klein werk van Gouwe, Ploegende boer, in permanent bruikleen. De zaaister is een interessante aanwinst voor het museum omdat het zowel de stilistische omslag in Laren als wel een verzamelhistorisch aspect documenteert. Het werd aangekocht door de Stichting Vrienden van het Singer Museum. 
 
Zittend meisje met pop van Jan Sluijters (1881-1957) 
Vanaf 1907 was het op het Franse fauvisme georiënteerde werk van Sluijters van grote invloed op dat van Nederlandse collega's. Vervolgens maakte hij perioden door waarin luminisme, kubisme en expressionisme zijn stijl bepaalden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog keerde hij terug naar een gematigder en realistischer uitdrukking die hij doorzette in de jaren twintig. Dat is ook te zien in Zittend meisje met pop uit ca. 1928. Sluijters was gaandeweg een erkend schilder geworden en genoot tevens de reputatie van dà© portretschilder van Nederland. Dit leverde hem zeer veel opdrachten op zoals voor dit kinderportret. Het doek, geschonken door een particulier, is een passende aanvulling op de groep werken van Sluijters die Singer deels in eigendom, deels in bruikleen heeft.     
 
De nieuwe aanwinsten zijn te zien in de presentatie van de vaste opstelling.  
Vanaf 5 mei 2005 is de nieuwe tentoonstelling:D.H.W. Filarski en Dirk Smorenberg. Schildersvrienden 
5 mei t/m 17 juli: Smorenberg en 5 mei t/m 31 augustus: Filarski. 
Verrassend dubbelportret van twee bevriende kunstenaars Filarski en Smorenberg.In 1912-1913 werkten ze samen in Zwitserland bij het meer van Genà¨ve. Filarski schilderde later donkere landschappen in een krachtige expressionistische stijl, Smorenberg richtte zich juist op precisie en vaste vormen in bloemstukken en gestileerde waterlelies op de plassen bij Loosdrecht. 
 
 
bron:Singer Laren