Tijdens de Jaardag van Bouwradius in De Flint te Amersfoort gaat fungerend voorzitter J.Hannink in zijn jaarrede nader in op de nieuwe opzet voor de vakopleiding en scholing in de bouwnijverheid. In de nieuwe bouw CAO zijn hierover afspraken gemaakt. Deze nieuwe CAO heeft ook de weg vrijgemaakt voor een vervolg op de fusiebesprekingen van Bouwradius en SBW. Deze fusie moet 1 januari 2006 formeel-juridisch rond zijn.

De nieuwe organisatie krijgt vooral een sterke regie- en adviestaak bij de opdracht om te voorzien in voldoende gekwalificeerde medewerkers voor de sectoren bouw en infra. Men richt zich op zowel de nieuwe instroom en scholing van jongeren als op het behoud van werknemers voor de gehele sector voor een gericht loopbaanbeleid.

In de vorm van partnership met regionale opleidingencentra en het regionale bedrijfsleven wil de nieuwe organisatie komen tot maatwerk. Deze samenwerking 'op maat' moet leiden tot een goede personeelsvoorziening voor de sector met kansen tot ontplooiing voor mensen persoonlijk en voor het bedrijfsleven. Daarbij staan voor het beroepsonderwijs de komende jaren ingrijpende veranderingen voor de deur, zoals:
- vernieuwing van de kwalificatiestructuur;
- vernieuwing van de examenstructuur;
- nieuwe onderwijskundige en didactische visies;
- de positie van het onderwijs ten opzichte van de kenniscentra;
- ontwikkelingen in het beleid van sociale partners in de bouw.
Het vmbo is en blijft voor de bouw belangrijk onderwijs. Dit praktijkgerichte onderwijs sluit uitstekend aan op de eisen die bedrijven aan werknemers stellen.

bron:Bouwradius

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular