EnergieNed Federatie van Energiebedrijven in Nederland en de Consumentenbond zijn nieuwe voorwaarden overeengekomen die zullen gelden bij de levering en het transport van energie aan consumenten. De voorwaarden zijn herzien naar aanleiding van de liberalisering van de energiemarkt in 2004. Zo is de nieuwe gang van zaken rond het wisselen van leverancier en verhuizen in de voorwaarden verankerd.

De nieuwe leveringsvoorwaarden bieden ruimte voor het opnemen van kwaliteitscriteria voor het niveau van de dienstverlening. Ook bieden de voorwaarden consumenten bescheming bij onverhoopt faillissement van een leverancier. Alle energieleveranciers en netbeheerders zullen de nieuwe voorwaarden de komende maanden invoeren.
Kwaliteitscriteria
De nieuwe leveringsvoorwaarden bieden ruimte voor het opnemen van kwaliteitscriteria voor het niveau van de dienstverlening. De leverancier kan daarbij ook aangeven wat hij er tegenover stelt als hij een criterium niet haalt. Ook rond het wisselen van leverancier zijn nieuwe bepalingen opgenomen: de nieuwe leverancier regelt de opzegging bij de oude leverancier en de klant krijgt bij een nieuw leveringscontract altijd 7 dagen bedenktijd. Verder bieden de afspraken in de relatie tussen consument en leverancier ook veel ruimte voor specifieke afspraken over contractsduur, tarieven en opzeggingsmogelijkheden. Bij verhuizing loopt een energieleveringscontract overigens gewoon door. Volgens de nieuwe leveringsvoorwaarden regelt de leverancier de opzegging van de aansluiting bij de netbeheerder op het oude adres en aanmelding van de consument bij de netbeheerder op het nieuwe adres. De consument moet een verhuizing overigens wel minstens tien werkdagen voor de verhuizing melden.
Consumentenbescherming bij faillissement leverancier Hoewel de consument formeel met twee partijen heeft te maken, krijgt de consument veelal één rekening. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat de consument 'bevrijdend' heeft betaald indien hij de netbeheerderskosten aan de leverancier heeft betaald. Dit betekent dat de netbeheerder de consument niet kan aanspreken op bedragen die hij reeds betaald heeft, maar die de leverancier niet heeft doorgesluisd naar de netbeheerder, bijvoorbeeld in geval van faillissement.

De nieuwe algemene voorwaarden van de netbeheerders worden per 1 mei aanstaande ingevoerd, de nieuwe algemene voorwaarden van de leveranciers per 1 juli aanstaande EnergieNed en Consumentenbond hebben afgesproken de voorwaarden over twee jaar te evalueren.
Achtergrond
Sinds de introductie van marktwerking heeft de consument te maken met de netbeheerder en leverancier. De netbeheerder is verantwoordelijk voor aansluiting en transport van energie en zorgt voor reparatie en onderhoud van het net. De netbeheerder brengt daarvoor aansluit- en transportkosten in rekening. De leverancier regelt met name de inkoop en levering van energie. De netbeheerder ligt regionaal vast, de leverancier kan de consument vrij kiezen. Al in 2000 zijn de bestaande algemene voorwaarden gesplitst in aparte energieleveringsvoorwaarden en aparte transportvoorwaarden. Dit was vooral een technische splitsing van de bestaande voorwaarden. Zowel EnergieNed als de Consumentenbond waren van mening dat de bestaande voorwaarden aan herziening toe waren, nu de energiemarkt per 1 juli 2004 geheel geliberaliseerd is. Dit heeft er toe geleid dat de algemene voorwaarden zijn gemoderniseerd. Het overleg van EnergieNed en de Consumentenbond vond plaats in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Nieuw hierbij is dat de nieuwe voorwaarden bij consumenten algemeen verbindend zijn voor alle leveranciers en netbeheerders.
bron:Consumentenbond