De doorstroming van vrouwen naar de top
stagneert, aldus staatssecretaris Heemskerk (EZ). 'Niet al het
vrouwelijk talent wordt benut.' Het vijfde ambassadeursnetwerk
gaat hiervoor concrete acties ondernemen. Staatssecretaris
Heemskerk zei dit bij de installatie van het vijfde
Ambassadeursnetwerk Glazen Plafond. Hij wil 'af van
vrijblijvendheid en concrete acties boeken'.

Het aantal vrouwen in bijvoorbeeld raden
van bestuur en onder commissarissen in het bedrijfsleven neemt toe,
maar is nog steeds minder dan 5%.

Ambassadeurs

Het ambassadeursnetwerk bestaat uit een
jaarlijks wisselende groep prominenten, vooral uit het
bedrijfsleven. Zij zetten zich een jaar lang in voor de
doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties.

De ambassadeurs zetten het onderwerp op de
agenda in hun eigen organisatie en daarbuiten. Ook zeggen zij
concrete acties toe.

Voorzitter van het vijfde
ambassadeursnetwerk is Sybilla Dekker, oud-minister van VROM. Het
netwerk wordt gefinancierd door de ministeries van EZ en SZW.

Goede voorbeeld

Heemskerk wil zelf het goede voorbeeld
geven en iets doen tegen het 'glazen EZ-plafond'. De
staatssecretaris wil bereiken dat binnen nu en vier jaar minstens
25% van de top van het ministerie van EZ vrouw is.

Bron:EZ