Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Alkmaar heeft vanochtend het vertrouwen opgezegd in de wethouders van de Onafhankelijke Partij Alkmaar(OPA) Victor Kloos en Ad Godijn. Burgemeester Van Rossen, en de PvdA wethouders Van Vliet en Meijer en CDA wethouder Binnendijk weigeren in het college nog langer samen te werken met beide OPA-wethouders, die “oncollegiaal gedrag” wordt verweten.

Kloos en Godijn hebben gezegd zich te willen beraden op de nu ontstane situatie. Directe aanleiding vormt de opstelling van de Onafhankelijke Partij Alkmaar in de kwestie van de brandveiligheid van het nieuwe AZ-stadion. Hoewel het college had besloten alle relevante aspecten met betrekking tot de brandveiligheid van het nieuw AZ-stadion te zullen toelichten in een openbare presentatie op woensdag 5 april, heeft OPA via raadsvragen zeer ernstige kritiek geuit op de gang van zaken. Met name hekelt OPA de rol van burgemeester Van Rossen.

 

Wethouder Victor Kloos heeft erkend mede-auteur te zijn van de raadsvragen. Met het oog daarop verwijten burgemeester van Rossen, en de wethouders Van Vliet, Binnendijk en Meijer de OPA-wethouders afstand te nemen van de collegiale verantwoordelijkheid van het college: “De handelwijze van de OPA-wethouders getuigt van een bestuursstijl die bepaald niet de onze is. ”
Het college noemt de opstelling van de OPA-wethouders bestuurlijk “ongemeen destructief” en “buiten alle proporties”, en typeert de vragen van OPA over de brandveiligheid van het AZ-stadion als “zeer tendentieus”.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen won de PVDA 3 zetels en verloor OPA er 3. Er waren onderhandelingen over een nieuw college waar ook OPA weer aan zou deelnemen maar binnen de fractie van OPA geloofde eigenlijk niemand dat de PvdA serieus een hernieuwde deelname van OPA op het oog had. Deze partij is daarom maar met de oppositie begonnen. Het conflict over het stadion gaat over de brandveiligheid. De interpretatie van het bouwbesluit die enige jaren geleden heeft geleid tot het verlenen van de bouwvergunning is een andere dan externe brandweerdeskundigen hanteren. De eigen voor het nieuwe AZ stadion zijn daardoor soepeler dan voor nieuwe stadions in Zwolle en Utrecht. Het AZ stadion is inmiddels bijna klaar en er valt niet veel meer te veranderen bleek woensdag op de toelichting.
bron:Gemeente Alkmaar