Het nieuwe bel-me-niet register, dat sinds 1 oktober van kracht is, zorgt voor een beperking in koude acquisitie. Uit een onderzoek van Molblog.nl blijkt zelfs dat er vanaf 2014 waarschijnlijk ruim 11 miljoen mensen zich hebben ingeschreven voor het register. Marketeers zullen zich nu vooral moeten richten op verbeterde customer engagament: investeren in een relatie met de beoogde doelgroep.

Hilversum, door Sebastian Paulke - De website Molblog.nl baseert de cijfers op dezelfde wetinvoeringen in andere landen, op een enquàªte en op de gegevens van het Infofilter, de voorganger van het bel-me-niet register. Uit het onderzoek, http://www.molblog.nl/bericht/115-miljoen-nederlanders-in-nieuwe-bel-me-niet-register/, blijkt dat er in dit jaar al 1,8 miljoen mensen in het register te vinden zullen zijn, 4,5 miljoen in 2010 en in de 4 jaar daarna zal het aantal geregistreerden oplopen tot 11,5 miljoen mensen. Deze mensen mogen, eenmaal ingeschreven in het bel-me-niet register, niet meer lastig gevallen worden voor acquisitie.

Door het nieuwe bel-me-niet register valt een belangrijk marketingkanaal voor bedrijven weg. Zij moeten nu op zoek naar nieuwe manieren om een (potentiële) klant te benaderen, een ontwikkeling waarin Hayo Baas, Business Solutions Consultant bij Alterian, http://www.alterian.nl , grote kansen ziet voor customer engagement. à¢â‚¬à…“Bedrijven moeten een alternatief vinden voor koude acquisitie, bijvoorbeeld rententiemarketing, een marketingaanpak waarbij een langdurige relatie met afnemers wordt gestimuleerd, aldus Baas.

à¢â‚¬à…“Customer engagement is in grote lijnen een werkwijze waarbij over een langere periode het gedrag van de doelgroep in een centrale marketingdatabase wordt vastgelegd, waardoor het bedrijf de doelgroep steeds beter leert kennen en daardoor een relevantere dialoog kan opbouwen. Hierdoor zal de omvang van de gemiddelde campagne afnemen en de conversieratio stijgen. Campagnes geven zodoende een veel betere ROMI (Return on Marketing Investment).

Ook volgens Molblog ontstaan er nieuwe kansen door het bel-me-niet register. Want naast customer engagement als methodiek zijn er ook andere alternatieven, zoals zogenaamde opt-in data. Pieter Hallewas van Molblog legt uit: à¢â‚¬à…“Het gaat hier om data van consumenten die aangeven dat zij door u (telefonisch) benaderd willen worden met een goed aanbod. U kunt segmenteren naar kanaal(voorkeur), u kunt modellen vervaardigen op inschrijfpotentie en zo kosten besparen en u kunt uw boodschap verder gaan segmenteren.

à¢â‚¬à…“Verder is het natuurlijk goed nieuws dat de consumenten die nog niet in het nieuwe register staan ingeschreven ook meer openstaan voor deze aanpak, in ieder geval tijdelijk. Als de druk van alle telemarketing straks even hoog blijft maar er 65% minder nummers beschikbaar zijn zal zelfs de meest fanatieke telefoonkoper ook een keer verstek laten gaan, aldus Hallewas. Tegelijkertijd heeft het bel-me-niet register ook al voor een vooruitgang in de marketingbranche gezorgd in bijvoorbeeld de V.S., waaruit blijkt dat het register zeker geen nadelige gevolgen zal hebben voor de marketingsector.

Het bel-me-niet register is in Nederland sinds 1 oktober ingesteld, vooraf gegaan aan een hoop discussie uit de marketingwereld. Hayo Baas van Alterian, een bedrijf dat meer dan 1.000 bedrijven steunt in hun ontwikkelingen op het gebied van dialoogmarketing en marketingtechnologie, ziet inmiddels wel een groei in de interesse op het gebied van customer engagement: à¢â‚¬à…“Bedrijven zijn zich bewust van de grote veranderingen en zoeken naar oplossingen, daar werken wij graag aan mee. Zo worden bedreigingen omgevormd tot kansen, ook in deze economisch moeilijke tijden.

Website: http://www.wortundwelt.de

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular