Defensie krijgt op 5 september een nieuwe bevelsstructuur. De Bevelhebbers der Zee-, Land- en Luchtstrijdkrachten leggen hun functie neer en de Chef Defensiestaf, generaal D.L. (Dick) Berlijn, krijgt namens de minister van Defensie het bevel over de Krijgsmacht. Als hoogste militaire autoriteit is de Chef Defensiestaf dan verantwoordelijk voor de planning, aansturing en inzet van de Krijgsmacht.

Voor de gereedstelling van de operationele eenheden worden drie commandanten verantwoordelijk. Minister van Defensie H.G.J. (Henk) Kamp heeft daartoe de volgende vlag- en opperofficieren aangewezen:

- Commandant Zeestrijdkrachten (CZSK)
Vice-admiraal J.W. (Jan Willem) Kelder

- Commandant Landstrijdkrachten (CLAS)
Generaal-majoor P.J.M. (Peter) van Uhm, met gelijktijdige bevordering tot Luitenant-generaal

- Commandant Luchtstrijdkrachten (CLSK)
Generaal-majoor vlieger J.H. (Hans) de Jong, met gelijktijdige bevordering tot Luitenant-generaal

De Chef Defensiestaf zal de commandanten op 5 september aanstellen.

Vice-admiraal Jan Willem Kelder (56) is op dit moment Commandant der Zeemacht Nederland. Na zijn benoeming tot officier in 1973 vervulde admiraal Kelder een groot aantal operationele functies aan boord van verschillende marineschepen. Ook diende hij tijdens de operaties Desert Shield en Desert Storm in de Perzische Golf. In 1980 kreeg hij zijn eerste commando, over mijnenveger Hr.Ms. Woerden, later gevolgd door commando's over het Standaardfregat Hr.Ms. Bloys van Treslong en het Geleidewapenfregat Hr.Ms. Tromp. In de rang van commandeur was hij commandant van het Belgisch Nederlands Eskader.

Admiraal Kelder diende in zijn loopbaan ook enige keren bij de Haagse Admiraliteit, onder meer als plaatsvervangend directeur Personeel van de Marine. In 2002 werd hij plaatsvervangend Bevelhebber der Zeestrijdkrachten.

Generaal-majoor Peter van Uhm (50) is sinds 8 juli jongstleden Commandant Operationeel Commando. Ook Van Uhm heeft een uitgebreide operationele ervaring. Hij heeft alle commandantenfuncties van luitenant tot en met brigadecommandant doorlopen. In 1982 is Van Uhm als compagniescommandant uitgezonden naar Libanon (UNIFIL). In 2000 diende hij als brigadegeneraal op het hoofdkwartier van SFOR in Sarajevo.

Naast meerdere functies bij de Landmachtstaf, werkte generaal Van Uhm ook bij de Defensiestaf. Van 2001 tot eind 2003 was hij commandant van 11 Air Manoeuvre Brigade. In juli 2004 werd hij benoemd tot generaal-majoor als directeur Beleid en Plannen op de Landmachtstaf.

Generaal-majoor vlieger Hans de Jong (52) is sinds juli 2002 Commandant Tactische Luchtmacht. Na zijn studie aan de aan de Koninklijk Militaire Academie volgde hij zijn vliegeropleiding in Canada. De Jong haalde zijn Groot Militair Brevet in 1976. Na een jaar F-5 te hebben gevlogen, werd hij omgeschoold op de F-104. Na afronding van deze opleiding werd hij geplaatst bij het 312-squadron op de Vliegbasis Volkel. In 1984 volgde de conversie op de F-16 en opnieuw verschillende operationele functies.

Generaal De Jong was daarna onder meer Commandant van het 322-squadron op de vliegbasis Leeuwarden en Commandant van de Vliegbases Gilze-Rijen en Eindhoven. Sinds 1995 bekleedde hij diverse staf functies, zowel binnen de Defensiestaf als bij de Luchtmacht. Tijdens de operatie Allied Force (Kosovo) was hij Senior National Representative bij het Combined Air Operations Centre in Vicenza (Italië).

bron:MinDef

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular