Tijdens de kabinetsformatie 2007 heeft
formateur Balkenende met alle kandidaat-ministers en
-staatssecretarissen gesprekken gevoerd over onverenigbare
financiële en zakelijke belangen en nevenfuncties. Dat
schrijft minister-president Balkenende in een brief aan de Tweede
Kamer.

Formateur Balkenende voerde de gesprekken
met de kandidaat-bewindslieden aan de hand van de regels die
daarvoor op 20 december 2002 zijn opgesteld. Alle ministers en
staatssecretarissen hebben verklaard dat zij alle betaalde en
onbetaalde (neven)functies hebben neergelegd voorafgaand aan de
beëdiging van het kabinet.

Een aantal bewindspersonen heeft een
regeling getroffen voor bepaalde financiële en zakelijke
belangen die het risico van (schijnbare) belangenverstrengeling in
zich dragen.

Bron:RVD