De ministerraad heeft er op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer drs. J.M.M. Polman voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom. De benoeming gaat in op 19 mei 2005.  

De heer Polman (42 jaar) is lid van D66. Hij is op dit moment burgemeester van Noordwijkerhout.   
  
De heer Polman volgt de heer P.A.C.M. van der Velden (PvdA) op die op 30 september 2004 is benoemd tot burgemeester van de gemeente Breda. 
  
bron:RVD