De ministerraad heeft er op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer mr. J.H.C. van Zanen voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Amstelveen. De benoeming zal ingaan op 1 juli 2005. 
 

De heer Van Zanen (43 jaar) is lid van de VVD. Sinds 1998 is hij wethouder in de gemeente Utrecht en sinds 2003 voorzitter van de VVD. De heer Van Zanen volgt de heer mr. M.H. Kamphuis (VVD) op die per 1 mei 2005 gebruik heeft gemaakt van de FPU-regeling. 

bron:RVD