Mevrouw A.F.T. Streumer is benoemd tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Andijk.

Mevrouw Streumer was van 1995 tot 2000 wethouder van Maarssen.
Mevrouw Streumer is 50 jaar oud en lid van de PvdA.

De
nieuwe burgemeester zal per 1 april 2005 in functie treden en volgt de
heer drs. J.H.M. Dittner op die per 1 augustus 2004 gebruik heeft
gemaakt van de FPU-regeling.
Momenteel functioneert de heer drs. J.F.N. Cornelisse als waarnemend burgemeester van Andijk. 

bron:Provincie Noord Holland