De heer G. van Klaveren is benoemd tot burgemeester van de gemeente Weststellingwerf. Zijn benoeming gaat in op 1 juli 2005.  

De heer Van Klaveren (53 jr.) is lid van de VVD; hij is thans zelfstandig ondernemer van een makelaardij in bedrijfsmatige onroerende zaken. Van april 1995 tot mei 2003  was de heer Van Klaveren lid van GS van Fryslà¢n.   
 
De heer Van Klaveren volgt de heer drs. H.R. Heite (PvdA) op, die met ingang van 1 juni 2005 met FPU gaat. 

bron:BZK