De heer drs. J.A. de Ruiter is benoemd tot burgemeester van de gemeente Zevenaar. Zijn benoeming gaat in op 1 mei 2005.

De heer De Ruiter (52 jaar) is lid van de PvdA. Hij is vanaf 2001 burgemeester van de voormalige gemeente Zevenaar en vanaf 1 januari 2005 waarnemend burgemeester van de nieuw gevormde gemeente Zevenaar.  
 
De heer De Ruiter wordt burgemeester van Zevenaar, dat bestaat uit de per  
1 januari 2005 samengevoegde gemeenten Zevenaar en Angerlo. 

bron:BZK