Onder het motto “Dat pik je
niet!” is 19 maart de nieuwe campagne evenaangiftedoen.nl van
start gegaan. De politie Amsterdam-Amstelland wil met deze campagne
de aangiftebereidheid van burgers in de regio vergroten.

In de campagne wordt uitgelegd hoe
belangrijk het is om een strafbaar feit te melden. Als iemand dat
namelijk niet doet, weet de politie ook niet dat er wat is gebeurd.
Dan kunnen we sowieso niks doen. Als we het wel weten bekijken we
bijvoorbeeld of we een onderzoek kunnen starten. Of gaan we meer
toezicht op een bepaalde plek houden of een andere maatregel nemen.
We willen dat mensen weten dat het niet normaal is dat er iets van
je wordt gestolen. We willen mensen motiveren dit slachtofferschap
niet te accepteren.

Slechts 26 procent van de mensen in de
regio maakt melding van een strafbaar feit (Politie Monitor
Bevolking 2006). Dat aantal moet omhoog. Begin 2007 zijn we met de
nieuwe projecten Service Aan Melders (SAM) en de
Kwaliteitshandvesten gestart. SAM houdt in dat iedere burger die
melding doet, wordt teruggebeld om hem of haar te vertellen welke
actie wij ondernomen hebben. In de Kwaliteitshandvesten staat onder
andere wat de maximale wachttijd van de burger op het bureau mag
zijn. Kunnen we daar niet aan voldoen, dan gaat er een bedrag naar
een goed doel of krijgt de burger een cadeautje.’ Beide
projecten zijn bedoeld om de service aan de burgers te verbeteren.
En dat is niet zomaar. De voornaamste reden dat mensen geen
aangifte doen, zijn de lange wachttijden en het feit dat ze denken
dat de politie toch niks kan doen.

De site www.evenaangiftedoen.nl is vanaf
maandag 19 maart in de lucht. Daarop wordt de burger precies
uitgelegd waarom het doen van aangifte zo belangrijk is. Filmpjes
(op AT5, RTVNH en in de tram), folders (onder andere in
stadsdeelcentra, bibliotheken en sportscholen) en posters in de
stad geven dezelfde informatie. Ook worden er labels met de url aan
fietsen gehangen. De publiciteitscampagne loopt het komende jaar
gedurende 5 verschillende actieweken.

bron:Politie Amsterdam-Amstelland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular