Onder de vlag van 'Rij met je hart' slaan het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de KLPD en de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) de handen ineen om aandacht te vragen voor het samenspel in de file tussen motorrijders en automobilisten.

De KLPD en KNMV voeren 2 oktober aanstaande actie langs de A1 ter hoogte van Muiden, waarbij zowel motorrijders als automobilisten de brochure ‘Geef motorrijders de ruimte in de file’ uitgereikt krijgen. Daarin staat hoe beide partijen het beste in een file kunnen handelen met als uitgangspunt: ‘door samenspel gaat het sneller en veiliger’. Deze spelregels vormen samen een gedragscode.

Aanleiding van de actie is dat weggebruikers nauwelijks op de hoogte zijn van de filegedragscode. Sinds 1991 is het niet meer verboden voor een motorrijder om tussen de file door te rijden. Omdat passeren op vele manieren mogelijk is, zijn er in het motorplatform spelregels afgesproken over hoe een motorrijder een autofile passeert. Onderwerpen als 'Het verkeer achter u', 'Het wisselen van rijstrook' en 'Gepaste snelheid' komen aan de orde. De voordelen zijn dat via samenspel irritatie en ongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het is een goed voorbeeld van de campagne Rij met je hart, waarbij het respect voor elkaar van groot belang is. De oproep aan automobilisten is om motorrijders voldoende ruimte te geven in de file, waardoor zij tussen twee rijen auto’s door kunnen rijden. Dit dient natuurlijk wel met een gepaste snelheid te gebeuren, waardoor de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.

Start Campagne 'Rij met je hart', Rechtennieuws.nl
Gedragscode filerijden motorrijders onder de aandacht, Rechtennieuws.nl
Gedragscode Motorrijders in de file, KLPD
Motorplatform
Rij met je hart
 
bron:VenW