Vannacht hebben de vakbonden, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en de Unie met de ABU, Algemene Bond Uitzendondernemingen voor 800.000 uitzendkrachten een principe-akkoord afgesloten. In de CAO zijn onder andere afspraken gemaakt over de beloning, een  studentenarrangement, de naleving en de kinderopvang. Deze afspraken passen binnen de CAO die loopt tot 2 april 2007 en waar in een zogenoemd carrousel over onderwerpen wordt onderhandeld. De volgende ronde is in januari 2006. 

Uitzendkrachten ontvangen per 8 augustus 2005 een structurele loonsverhoging van 1,25 procent. Per 1 september 2005 ontvangen uitzendkrachten die in vaste dienst van het uitzendbureau zijn en in heel 2004 gewerkt hebben, een eenmalige uitkering van 150 euro.  Per 1 juli 2006 ontvangen de uitzendkrachten een loonsverhoging die gebaseerd is op de afgesproken loonsverhoging in dertig grote CAO's.  Voor uitzendkrachten die lid zijn van een vakbond is de afspraak gemaakt dat zij de contributie over 2004 van de werkgever vergoed kunnen krijgen.   
 
Voor studenten die naast de studie als uitzendkracht werkzaam zijn, zijn speciale afspraken gemaakt, onder andere op het gebied van de rechtspositie. Daarnaast zal het in de toekomst onder meer mogelijk zijn dat zij  belastingvriendelijk producten aanschaffen zoals studieboeken en software. Voor ongeveer 25 procent van de studenten levert dit voordelen op. Eerder al hebben de bonden en ABU speciale afspraken gemaakt voor buitenlandse uitzendkrachten.  
 
Ook is een discussie gestart over mogelijkheden voor een kinderopvangregeling. Per 1 januari 2006 zal een regeling ingaan, over de precieze invulling van de regeling moeten nog  afspraken worden gemaakt. 
 
Extra aandacht zal komend CAO-seizoen besteed worden aan de naleving van de CAO. In een gezamenlijke campagne zullen werkgevers en de vakbonden uitzendorganisaties die zich niet aan de CAO houden aanpakken. In de uitzendbranche opereren nu circa 6.600 malafide bedrijfjes.   
 
bron:FNV bondgenoten