In twee jaar krijgen de 31.000 medewerkers
van woningcorporaties een loonsverbetering van 7 à 8
procent. De loonsverhoging bedraagt 4,6 procent. Daarnaast betalen
werknemers minder pensioenpremie en zij krijgen twee keer een half
procent tegemoetkoming in de ziektekosten. De nieuwe cao besteedt
verder 2 miljoen aan loopbaanbeleid. Over twee jaar komt er meer
ruimte voor 'maatwerk' in de arbeidsvoorwaarden per corporatie;
de komende tijd zal daarmee worden geëxperimenteerd. Aedes
vereniging van woningcorporaties, FNV Bouw Sector Woondiensten, CNV
Woondiensten en De Unie zijn dit overeengekomen in een
principeakkoord voor de cao woondiensten die loopt tot en met 31
december 2008. Partijen hadden sinds 22 februari niet meer formeel
onderhandeld. Zij pakten vandaag het overleg op nadat informele
contacten daarvoor afgelopen weekend de basis hadden gelegd.

De nieuwe cao woondiensten loopt tot en
met 31 december 2008. Per 1 april 2007 worden de lonen met 1,3
procent verhoogd, per 1 juli met 1 procent; op 1 januari 2008
opnieuw 1,3 procent en op 1 juli 1 procent. Deze totale bruto
loonsverhoging van 4,6 procent wordt aangevuld met tweemaal
eenmalig 0,5 procent voor ziektekosten, op 1 juli 2007 en 1 juli
2008. Verder brengen verlaging en verschuiving van pensioenpremie
werknemers 2 tot 3 procent netto loonvoordeel. Zakelijke kilometers
vergoeden corporaties met ingang van 1 januari 2008 met 37 cent.
Ook kunnen werknemers individueel een afspraak maken voor een
werkweek van 40 in plaats van 36 uur; vergoeding geschiedt in tijd
of in geld.

In een protocol hebben cao-partijen
vastgelegd dat vanaf 1 januari 2009 een nieuwe

structuur van de cao corporaties meer
ruimte zal bieden voor arbeidsvoorwaarden op maat. Via een pilot
met maximaal 35 corporaties wordt daarmee de komende tijd ervaring
opgedaan: de bonden gaan onderhandelen met deze corporaties,
waarbij ook de ondernemingsraad wordt betrokken. Van de baan is het
voorstel van werkgevers dat een corporatie eenzijdig van bestaande
afspraken boven de cao af kan; áls een corporatie zo'n
afspraak wil beëindigen, moet zij daarover met de
ondernemingsraad overleggen en werknemers een gelijkwaardige
compensatie bieden.

bron:FNV