In de periode april 2005 - april 2006
verbleven er naar schatting tussen de 75.000 en 185.000 illegale
vreemdelingen in Nederland. In de periode 1997 - 2003 werd het
aantal geschat tussen de 125.000 en 225.000. Dit blijkt uit het
door minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie aan de
Tweede Kamer aangeboden onderzoeksrapport 'Een schatting van het
aantal in Nederland verblijvende illegalen in Nederland'.

Het overgrote deel van het aantal
illegalen in Nederland, bij benadering tussen de 62.500 en 115.000,
is van niet-Europese afkomst. Uit het onderzoek blijkt dat 10% van
deze groep illegalen een asielachtergrond heeft, in de zin dat in
het jaar voor staandehouding een asielbeslissing is genomen door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of door de rechter. Van de
Europese illegalen blijkt dat ongeveer de helft afkomstig is uit
Bulgarije en Roemenië. Zodra deze landen op 1 januari 2007
toetreden tot de Europese Unie verblijven zij niet meer
vreemdelingrechtelijk illegaal in Nederland.

Het onderzoeksrapport is in opdracht van
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
opgesteld door een onderzoeksteam van de Universiteit van Utrecht,
onder leiding van prof.dr. P.G.M. van der Heijden. Dit team heeft
de omvang van het aantal niet rechtmatig in Nederland verblijvende
vreemdelingen in beeld gebracht. Hiervoor hebben de onderzoekers
een methode toegepast, die vrijwel identiek is aan de methode
waarmee het aantal illegalen in de periode 1997 - 2003 is
geschat.

bron:MinJus