Vice-admiraal J.W. Kelder neemt op 11 mei 2005 te Den Helder de functie van Commandant der Zeemacht in Nederland op zich. Tevens zal hij de functie van Admiraal Benelux gaan vervullen. 

Op dit moment vervult Kelder de functie van plaatsvervangend Bevelhebber der Zeestrijdkrachten. Vice-admiraal Kelder neemt de functie van Commandant der Zeemacht in Nederland over van Vice-admiraal Van der Aa. Deze vervulde de functie sinds 26 april 2002, en verlaat de dienst met functioneel leeftijdontslag. 
 
bron:MinDef