De Raad van State is deze week op zijn website (www.raadvanstate.nl)
gestart met een nieuwe adviezen-databank. In deze databank staat de
volledige tekst van alle adviezen van de Raad die na 1 januari 2003
zijn uitgebracht en openbaar gemaakt. Ook de tekst van het nader
rapport (reactie van de regering op het advies) is met volledige tekst
te raadplegen. 

 
Adviezen van de Raad van State worden nu al op verscheidene sites
gepubliceerd. Snelle, actuele en volledige publicatie is de meerwaarde
van de nieuwe databank.  
 
De werkdag na de officiële openbaarmaking door de regering wordt het
advies aan de databank toegevoegd. Niet alleen de adviezen over
wetsvoorstellen, maar ook die over algemene maatregelen van bestuur en
onteigeningen zijn vanaf nu met deze databank via internet te
raadplegen. Ook wordt uitdrukkelijk vermeld als het advies een
zogenoemd advies conform is. Het advies is dan instemmend of bevat
uitsluitend redactionele opmerkingen.  
 
Verder is de databank gebruiksvriendelijk, omdat gemakkelijk en snel
via alledaagse trefwoorden adviezen kunnen worden gevonden.  
 
Er is gekozen om alle adviezen vanaf 1 januari 2003 te publiceren om
bij de start in ieder geval over een redelijk 'gevulde' databank te
beschikken. Momenteel zijn er bijna 1100 bestanden opgenomen. Met de
tijd groeit uiteraard het aantal documenten door de dagelijkse
verwerking van recent openbaar gemaakte adviezen.   

Bron: Raad van State