Eindelijk zijn de gegevens over de nieuwe dienstregeling van de NS openbaar. GroenLinks heeft de 8000 meest gebruikte spoorverbindingen geanalyseerd. De uitkomsten zijn onthutsend: bij 52% gaan reizigers er op achteruit, bij 19% is er een achteruitgang. De Kamer is hier niet juist over geïnformeerd. Daarom roept GroenLinks minister Peijs naar de Kamer.

Treinreizigers worden de dupe van de nieuwe dienstregeling van de NS. Als we kijken naar de 8000 meest gebruikte verbindingen dan gaat 52 procent van de reizigers erop achteruit, 19 procent gaat erop vooruit. Als we de 600 dikste reizigersstromen in ogenschouw nemen, verslechtert de reistijd voor 41 procent van de reizigers. Voor 25 procent van de reizigers wordt het beter. Er gaan dus veel meer mensen op achteruit dan op vooruit. De reistijd neemt gemiddeld toe met 2,5 tot 3 procent.

Het kabinet stelde de afgelopen maanden dat het overgrote deel van de reizigers er met de nieuwe dienstregeling op vooruit zou gaan. Slechts op enkele lijnen, bijvoorbeeld naar het noorden en naar Zeeland, zou er sprake zijn van een verslechtering. Enkele voorbeelden:
Daling van de gemiddelde reistijd van station naar station met 1 à 3 procent   (brief staatssecretaris V&W 10 augustus 2006, ook in 16 augustus 2006, AO 21 juni 2006)
De grote massa waarvoor de situatie verbetert (minister Peijs, 30 augustus 2006  in de Tweede Kamer)
De nieuwe dienstregeling zal voor circa 11 procent van de reizigers een kortere reistijd betekenen. Helaas kan een kleinere groep (10 %) geconfronteerd worden met een langere reistijd  (NS, in adviesaanvrage aan LOCOV 24 maart 2006)

De Kamer en de reiziger zijn dus verkeerd geïnformeerd over de nieuwe dienstregeling van de NS. Veel meer reizigers gaan er op achteruit. GroenLinks roept minister Peijs naar de Kamer voor interpellatie. Als de Kamer juist was geïnformeerd, had de Kamer vermoedelijk niet ingestemd met de nieuwe dienstregeling. GroenLinks wil een interpellatie met minister Peijs over de nieuwe, onthutsende cijfers. In dat debat zal centraal staan of de Kamer juist is geïnformeerd, en zo  niet, wat daarvan de consequenties moeten zijn.

GroenLinks heeft maandenlang geprobeerd de volledige cijfers over de nieuwe dienstregeling op tafel te krijgen. Steeds werd dit geweigerd, of kregen we niet relevante informatie. Na drie keer aandringen kreeg de  Kamer  - deels vertrouwelijk  130 paginas met tabellen en cijfers over de effecten op de 8000 drukste verbindingen. GroenLinks heeft deze cijfers gegroepeerd en berekend wat nu de echte effecten zijn van de nieuwe dienstregeling. Daar bestaat nu voor het eerst publiek inzicht in. De dienstregeling 2007 zou een grote stap vooruit zijn voor de reiziger. Het is onthutsend dat de nieuwe dienstregeling voor veel
meer mensen een verslechtering is. Mensen gaan in 2007 langer over hun treinreis doen.

bron:Groenlinks