Het bestuur van ANBO voor 50-plussers, spreekbuis voor senioren, heeft per 1 mei 2005 Liane Wubbels-den Haan (37) benoemd tot directeur. De belangenorganisatie voor ouderen heeft het laatste jaar een flinke omslag doorgemaakt. Er trad een nieuw bestuur aan en het bureau te Utrecht is gereorganiseerd. De directeur zal de organisatie en de belangenbehartiging verder vormgeven.  

Liane Wubbels-den Haan was tot voor kort directeur van Consiglio Organisatieadviesbureau. Daarvoor heeft zij bij COC Nederland gewerkt en diverse functies vervuld bij verschillende werving-, selectie- en interim-managementbureaus. 
 
De ANBO voor 50-plussers telt 160.000 leden, 15 gewesten en 545 afdelingen verspreid over heel Nederland. De belangenorganisatie zet zich zowel landelijk als lokaal in voor de positie van senioren rondom bijvoorbeeld hun inkomen, huisvesting en zorg. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere ouderenbonden. Leden kunnen voor advies terecht bij een aparte Raadslijn en deelnemen aan allerlei lokale cursussen, sport- of ontspanningsactiviteiten.  
 
bron:ANBO

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular