Consumentenvereniging Goede Waar & Co wordt bedreigd met stop-zetting. De vereniging bestaat al meer dan 20 jaar en was voorheen bekend als Alternatieve Konsumenten Bond. Ze is de enige belangenbehartiger in Nederland van de bewuste consument en geeft eerlijke informatie over voeding en kleding op het gebied van mens-, milieu-, diervriendelijkheid. Om de organisatie weer op de rails te krijgen, is er sinds kort een nieuwe en ambitieuze directeur; Mira Vendrig.  

Een tegenvaller is de subsidiekraan die dit jaar verder is dichtgedraaid, de organisatie kampt vooral met een gebrek aan bekendheid waardoor veel te weinig nieuwe leden zich aanmelden. 'Veel mensen weten niet wat voor belangrijk en nuttig werk we doen. Het wordt tijd dat we de anderhalf miljoen bewuste consumenten die Nederland volgens onderzoek telt bereiken. Tot nu toe zijn we het best bewaarde geheim van de afgelopen 20 jaar', aldus Vendrig. Consumenten kunnen bij Goede Waar & Co terecht als ze à©cht willen weten wat ze kopen à©n welk effect het product heeft op de wereld om hen heen. In een interview in het nieuwe nummer van het ledenmagazine Goede Waar, licht Mira Vendrig haar ambities uitvoerig toe. 10 jaar lang was ze actief in de confectiebranche. De arbeidsomstandigheden en milieuaspecten die ze daar tegenkwam, zetten haar aan het denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom heeft ze drie jaar geleden ervoor gekozen om te gaan werken voor een maatschappelijke organisatie. 
 
De nieuwe directeur is ervan overtuigd dat Goede Waar & Co onmisbaar is geworden in de huidige maatschappij waar maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt en consumenten een steeds bewuster koopgedrag vertonen. 'Omdat deze club de enige echte belangenbehartiger is van de bewuste consument. Via Goede waar & Co kan ik namens de consument de dialoog aangaan met het bedrijfsleven en de overheid. Om uiteindelijk een realistische, constructieve, duurzame oplossing te krijgen voor problemen rond mens, dier en milieu.' 
 
De nieuwe directeur is ambitieus en wil Goede Waar & Co nog meer gaan neerzetten als consumentenvereniging. 'Bijvoorbeeld door de consumentenservice, voorheen de vragen-service. In een nieuw project dat we binnenkort starten, genaamd Duurzaamheidwens, kunnen consumenten een vraag stellen en samen met Goede Waar & Co zoeken we deze vraag tot de bodem uit. En, de vragensteller kan met onze onderzoeker mee op bedrijfsbezoek. Dit illustreert prima mijn motto Goede Waar & co als brug; de consument kan via ons direct zijn of haar duurzaamheidwens bij het bedrijf neerleggen. Een soort duurzaam 'breekijzer' dus' aldus Vendrig. 
 
Goede Waar & Co brengt tweemaandelijks het magazine Goede Waar met daarin smaaktesten, spraakmakende interviews en onderzoeken naar voeding en kleding met vaak onthullende resultaten. 'Naast de ambitie om het tijdschrift vaker te laten uitkomen, willen we nog meer professioneel onderzoek gaan doen en een intensievere samenwerking met partners. Bovendien willen we onze site www.goedewaar.nl verder uitbouwen, met bijbehorende interactieve toepassingen' 
 
Mira Vendrig wil graag nog meer openstaan voor de achterban. 'Onze leden geven al richting aan ons onderzoek, via hun aandelen. Maar ik nodig ze graag uit om nog meer bij te dragen, om actief mee te denken en hun stem te laten horen. Via de vernieuwde consumentenservice en op de Algemene Ledenvergadering in juni.

bron:Goede Waar&Co