Defensie heeft met Northrop Grumman
Corporation een contract ondertekend voor de levering van twintig
nieuwe laserdoelaanstralingssystemen voor de F-16. De zogenoemde
‘targeting pods’ van het type Litening AT zijn voor het
nauwkeurig lokaliseren en identificeren van doelen voor
lasergeleide wapens. De eerste exemplaren worden medio 2007
verwacht.

Voor de Koninklijke Luchtmacht vormt de
Litening AT een aanvulling en verbetering op de in de jaren
negentig aangeschafte LANTIRN-systemen. Het nieuwe systeem kan
vijandelijke doelen sneller en vanaf veiligere afstand nauwkeuriger
aanstralen met behulp van een laser in combinatie met een infrarood
aanwijzer. Daarnaast beschikt het over een zoeker die een
aangestraald doel automatisch detecteert en volgt. Door die
combinatie is langdurige communicatie met grondtroepen of met
andere jachtvliegtuigen niet meer nodig.

De nieuwe aanstralingssystemen maken
tevens een flexibele inzet van de weersonafhankelijke GPS-geleide
wapens mogelijk. GPS-wapens werken met coördinaten en kunnen
zo worden aangewend tegen doelen die pas tijdens de vlucht zijn
toegewezen.

Het gebruik van precisiewapens is de
laatste jaren sterk toegenomen, omdat hiermee onnodige slachtoffers
en nevenschade kunnen worden voorkomen.

bron:MinDef