Soest, 6 januari 2009 Vanaf 1 januari 2009 geldt in Nederland de nieuwe kantonrechtersformule. Voor veel partijen in Nederland is het nu nog onduidelijk om in te schatten wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Op de website www.goudenhanddrukspecialist.nl kunnen bedrijven en werknemers snel herleiden wat de financiële impact is van de herziene kantonrechtersformule 2009. Eenvoudig kan de berekening gemaakt worden voor en na 1 januari 2009. Daarnaast biedt de website www.goudenhanddrukspecialist.nl veel relevante achtergrondinformatie over stamrecht, sociale uitkeringen (WW) en ontslag in het algemeen.

Veel onrust over de nieuwe kantonrechtersformule

à¢â‚¬à…“Momenteel heerst er nog veel onrust over de invoering van de nieuwe kantonrechtersformule in Nederland, aldus Marius Winter, directeur van Gouden HanddrukSpecialist. à¢â‚¬à…“Veel partijen weten niet waar ze aan toe zijn, ze kennen de financiële of fiscale impact van de kantonrechtersformule 2009 niet en zetten deze nog niet in binnen een lopend sociaal plan. De belangrijkste wijzigingen binnen de kantonrechtersformule 2009 zijn een andere weging van de dienstjaren, meer aandacht voor de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever. à¢â‚¬à…“Het effect voor de nieuwe berekenmethode laat zich makkelijk raden, vervolgt Winter, à¢â‚¬à…“voor de meeste werknemers zal de nieuwe kantonrechtersformule financieel minder opleveren dan de oude kantonrechtersformule. Vooral voor werknemers jonger dan 35 jaar en werknemers met relatief lange dienstverbanden zullen de effecten het grootst zijn.

Waarom een nieuwe kantonrechtersformule?

Beweegredenen voor het aanpassen van de kantonrechtersformule waren de kosten en het rigide karakter. De ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule is bedoeld als compensatie voor de economische schade die men lijdt door ontslag. Daarbij wordt rekening gehouden met de arbeidskansen van de betrokken medewerker(s). Volgens de kantonrechters vinden werknemers onder de 35 jaar na een ontslag weer snel een nieuwe functie en moet een ontslagvergoeding voor deze categorie als een extraatje worden gezien. à¢â‚¬à…“Maar binnen het huidige economische klimaat kunnen de kansen op een nieuwe baan ook voor deze categorie werknemers echter behoorlijk afnemen, stelt Winter. à¢â‚¬à…“Een goede ontslagvergoeding en een juiste besteding blijven dan ook van groot belang. Op onze website www.goudenhanddrukspecialist.nl kunnen bezoekers zelf snel een berekening maken van de eigen gouden handdruk en zo inzicht krijgen in de verschillen tussen beide berekeningen. Daarnaast bieden wij veel relevante achtergrondinformatie over stamrechten, sociale uitkeringen en ontslag in het algemeen.

Voorbeeld werking nieuwe kantonrechtersformule

Werknemer is 56 jaar en 26 jaar in dienst. Het maandsalaris is à¢à¢â‚¬Å¡¬ 4.000,-.

Factor A (aantal gewogen dienstjaren):
Gewerkt tussen 30-35 levensjaar: 5 x 0,5 = 2,5
Gewerkt tussen 35-45 levensjaar: 10 x 1 = 10
Gewerkt tussen 45-55 levensjaar: 10 x 1,5 = 15
Gewerkt tussen 55-56 levensjaar: 1 x 2 = 2
Totaal aantal gewogen dienstjaren = 29,5

Factor B (bruto beloning per maand):
Brutosalaris per maand: à¢à¢â‚¬Å¡¬ 4.000,-

Factor C (correctiefactor):
De ontbinding is neutraal. De correctiefactor is 1.

De ontslagvergoeding is:

A * B * C = 29,5 * 4.000 * 1 = à¢à¢â‚¬Å¡¬ 118.000,-.

Volgens de oude kantonrechtersformule had deze werknemer recht op een ontslagvergoeding van à¢à¢â‚¬Å¡¬ 148.000,-.

Over Gouden Handdrukspecialist

Bij Gouden HanddrukSpecialist zijn alle belangrijke disciplines vertegenwoordigd om werknemers van goed advies te voorzien: verzekeringsspecialisten (lijfrente en pensioen), fiscalisten (oprichting en onderhoud stamrecht BV), financial planners, sociale zekerheidsdeskundigen (WW-uitkering), vermogensspecialisten (beheer van vermogen), accountants (jaarrekening van stamrecht BV). Gouden Handdruk Specialist werkt onder meer samen met: W&P/ VDP Belastingadviseurs en Accountants, Financiële Planning Specialist en NextJob Outplacement.

Noot voor redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie over de werking van de kantonrechtersformule 2009 kunt u contact opnemen met Marius Winter, directeur Gouden HanddrukSpecialist, telefoon 035- 602 94 84.