Op 13 december presenteerde het NIGZ, tijdens het congres van het
Platform Jeugdgezondheidszorg, de nieuwe landelijke Handleiding
"Aandachtspunten Preventieve Mondzorg 0-19 jarigen" voor de
jeugdgezondheidszorg. Op basis van deze handleiding heeft het NIGZ drie
folders ontwikkeld gericht op 0-4 jarigen.
Deze folders ondersteunen de voorlichting door onder andere
consultatiebureau's aan ouders.  Ook tandartsen en GGD-medewerkers
kunnen de folders gebruiken ter ondersteuning van hun voorlichting.

Steeds meer (kinder)tandartsen, consultatiebureau's en GGD'en geven aan
dat de gebitten van jonge kinderen in Nederland achteruit gaan. Het
aantal gaatjes neemt bij bepaalde groepen sterk toe en steeds vaker
moeten er (weer) melktanden en -kiezen worden getrokken. Ouders zijn
minder goed dan voorheen op de hoogte van de basisregels voor het
verzorgen van het melkgebit, onder andere door toenemende bezuinigingen
op voorlichting en preventie.

Handleiding Preventieve Mondzorg

Er bestaat geen landelijke standaard voor preventieve mondzorg bij
kinderen, met uitzondering van het basisadvies om fluoride te
gebruiken. Weliswaar geven de verschillende instanties binnen de
jeugdgezondheidszorg hier adviezen over maar die verschillen per
instantie of zelfs per regio. Het NIGZ heeft een stuurgroep in het
leven geroepen van deskundige organisaties op het gebied van
collectieve preventieve mondzorg en jeugdgezondheidszorg. Deze
stuurgroep heeft de bestaande adviezen van de collectieve preventieve
mondzorg voor 0-19 jarigen verzameld en op basis van die gegevens de
landelijke handleiding geschreven.

Drie folders voor 0-4 jarigen
Het NIGZ heeft drie gratis folders preventieve mondzorg ontwikkeld voor
de leeftijdscategorieën 0-6 maanden, 6-24 maanden en 2-4 jaar die
aansluiten bij de adviezen in de  handleiding. De folders geven
informatie over de ontwikkeling en verzorging van het gebit, zoals het
gebruik van spenen, het poetsen van het melkgebit en het eerste bezoek
aan de tandarts. De folders zijn mogelijk gemaakt met ondersteuning van
elmex® en DodieMAM. Het NIGZ is verantwoordelijk voor de informatie en
adviezen in de folders.

Bron: NIGZ