(Persbericht) PERSBERICHT
Deventer, 2 september 2010

NIEUWE FORMULE: FULL SERVICE PROMOTIEBUREAU ERMC

In Nederland is het begrip ´full service reclamebureau‘˜ een heel bekend fenomeen. Op de promotiemarkt komen we dit begrip in Nederland vrijwel niet tegen terwijl het voor de ondernemer vanuit het gegeven ´one stop shopping‘˜ nou juist een zeer praktische oplossing zou zijn. Oorzaak ligt in het feit dat er een combinatie van marketing en promotiekennis, ruime ervaring, product- en juridische kennis en pragmatisch handelen gevraagd wordt. Denk maar eens aan het bedenken van concepten voor consumentenpromoties, het opzetten en uitvoeren van actieplannen, het ontwikkelen van advertentionele ondersteuning, invulling geven aan pos-materiaal, inschakelen van below the line en merchandising artikelen, het bedenken en invulling geven van events etc. en dan ook nog eens het budgetbeheer.
Het bureau ERMC heeft na enig speurwerk en vanuit de opgebouwde ervaring inmiddels een organisatie van mensen om zich heen weten te realiseren waardoor alle disciplines die betrekking hebben op promoties bij elkaar zijn gekomen. Van creatief tot displayontwikkelaar en van webshopbouwer tot tailormade promotiebedenker. Onder auspiciën van een projectmanager met een zeer brede ervaring aan zowel opdrachtgever als bureaukant, heeft de klant à¢â‚¬Å“slechtsà¢â‚¬ à©à©n aanspreekpunt nodig in de wetenschap dat hij op het gehele traject van promotionele disciplines toch optimaal support mag verwachten. Meer informatie kijk op: www.ermc-promo.nl.. ---

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met promotiebureau ERMC / [email protected]