Het voorschrijven van geneesmiddelen via
internet mag voortaan alleen ‘binnen de bestaande
behandelrelatie tussen arts en patiënt’. Dat staat in de
nieuwe Geneesmiddelenwet, die door de Eerste Kamer is aanvaard.

Verder krijgt de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) de bevoegdheid om zelf boetes op te leggen.
Het aantal vergunningen en de administratieve belasting nemen af,
waardoor een besparing van 30 miljoen euro wordt bereikt. Het
melden van ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen wordt verplicht
gesteld voor artsen en apothekers

De Tweede Kamer stemde in april 2006 al in
met deze wet. De nieuwe Geneesmiddelenwet vervangt de huidige Wet
op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) en dereguleert en
vereenvoudigt de geneesmiddelenvoorziening.

bron:VWS