De voorlopige resultaten van het onderzoek
door de Nationale Recherche naar de nieuwe getuigenverklaring in de
zaak tegen de Nomads zijn inmiddels overgelegd aan het gerechtshof
Amsterdam en de raadslieden.

De nieuwe getuige is geen medeverdachte in
deze zaak. Zijn verklaring was voor het ressortsparket Amsterdam
reden om aanhouding van de zaak te vragen op de zitting van 16
oktober jl. Tijdens de volgende zitting, op 27 november aanstaande,
wordt nader ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen in de
Cobalt-zaak.

bron:OM