Brussel, 1 december 2004  - Als gevolg van een nieuwe golf van aanvallen in het noorden van Darfur
zijn gistermiddag opnieuw 2000 burgers op de vlucht geslagen. De
aanvallen vonden plaats rond het dorp Saraf Ayat dat ongeveer 50 km ten
westen van El Fasher ligt.
De meeste mensen die gisteren in deze gevechten terechtkwamen, waren
ontheemden die een aantal dagen daarvoor juist naar Saraf Ayat toe
waren gevlucht, nadat ze op 27 november uit hun eigen dorpen ten
noorden van de stad Tawilla waren verjaagd.   
 
Een team van Artsen zonder Grenzen was net gisterochtend aangekomen in
Saraf Ayat om deze mensen bij te staan. Zo'n 1500 ontheemden hadden een
onderkomen gezocht in een aantal  schoolgebouwen in Saraf Ayat en
hadden dringend behoefte aan voedsel, medische zorg en dekens. 
Artsen zonder Grenzen was reeds begonnen met het verschaffen van
medische hulp toen de aanval rond 14:00 uur de ontheemden opnieuw op de
vlucht joeg en ook het AzG-team dwong tot evacuatie.   
 
Als gevolg van de toenemende onveiligheid moest een AzG-team zich
vorige dinsdag al terugtrekken uit Korma, eveneens in het noorden van
Darfur. Zij keerden op zondag terug naar Korma om de situatie te
verkennen en medische consultaties te doen. Onder de behandelde
patiënten bevonden zich zes burgers, onder wie twee kinderen met
schotwonden die ze hadden opgelopen tijdens de aanvallen van 27
november.  
 
'Het feit dat mensen steeds weer op de vlucht worden gejaagd en nergens
een veilig onderkomen vinden, is bijzonder onrustwekkend.', zegt Jà©rà´me
Oberreit van Artsen zonder Grenzen in Brussel. 'Onderzoek van AzG 
toont aan dat tijdens de beginfase van het conflict in Darfur het
patroon van aanhoudend geweld en ontheemding aan de basis lag van een
zeer hoge sterfte onder de mensen. We zijn nu bezorgd dat dit patroon
zal terugkeren in Noord-Darfur, met mensen die telkens opnieuw moeten
vluchten. Het lijdt geen twijfel dat de mensen die in deze aanval
terechtkwamen uitermate kwetsbare burgers zijn: mannen, vrouwen en
kinderen die dringend behoefte hebben aan humanitaire hulp. Het is
absoluut onaanvaardbaar dat het geweld tegen burgers in Darfur zich
blijft herhalen.'  
 
Artsen zonder Grenzen heeft momenteel meer dan 200 internationale
hulpverleners en 2.000 lokale medewerkers in Darfur. De medische teams
werken op meer dan 26 plaatsen in Darfur.  Daarnaast werken 35
internationale medewerkers in Tsjaad voor de vluchtelingen die de grens
zijn overgevlucht. Onze medewerkers doen medische consultaties,
behandelen slachtoffers van geweld, vangen ernstig en matig ondervoede
kinderen op, houden zich bezig met watervoorziening en sanitatie, en
leveren dekens en andere essentiële benodigheden aan meer dan 700.000
ontheemden.

Bron: Artsen zonder grensen