Sri Lankaanse overheid sluit samenwerkingsovereenkomst met Plan Sri Lanka  

Nieuwe huizen en kindvriendelijke woonwijken voor rampgebied Hambantota
 
 
Amsterdam, 20 januari - Plan Sri Lanka en de Sri Lankaanse overheid
hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de wederopbouw in
het zwaar getroffen kustdistrict Hambantota. De overeenkomst betreft
onder meer de ontwikkeling van elf kindvriendelijke woonwijken en de
bouw van ruim duizend nieuwe huizen in Tangalle, in samenwerking met de
Urban Development Authority in Sri Lanka.    
 
Kindvriendelijke leefomgeving  
Onder het motto 'Rebuilding Hambantota for new hope and a new future'
werd het startsein voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijken
gisteren gegeven in aanwezigheid van Sri Lanka's president Chandrika
Kumaratunga en Mahinda Rajapakse, de premier van Sri Lanka. 'We hebben
ervoor gekozen met Plan samen te werken omdat we er alle vertrouwen in
hebben dat Plan de klus zal klaren en ervoor zorgt dat deze wijken
schoolvoorbeelden worden van een kindvriendelijke leefomgeving. Plan
vervult een leidersrol onder de internationale hulporganisaties als het
gaat om wederopbouw', aldus de premier.   
 
In voortdurend overleg met alle betrokken kinderen en hun families legt
Plan de fundamenten voor elf kindvriendelijke woonwijken, voorzien van
drinkwatersystemen, sanitaire voorzieningen, wegennetwerken,
winkeltjes, gezondheidscentra en zogenoemde Early Childhood Care and
Development centra.   
 
Luisteren naar kinderen om missers te voorkomen  
Ook bij de bouw van huizen zal Plan rekening houden met de wensen van
kinderen en hun families en adviseert de Sri Lankaanse overheid
hierover. Op grond van Plan's werkwijze, waarbij altijd intensief met
kinderen wordt samengewerkt, heeft Plan veel ervaring met het
integreren van de wensen en behoeften van kinderen bij
wederopbouwactiviteiten na een ramp.  
 
Want in de praktijk blijkt bij herhaling dat goedbedoelde interventies,
voor kinderen niet altijd even positief uitpakken. Een inmiddels bijna
klassiek geworden voorbeeld hiervan deed zich voor in de nasleep van
orkaan Mitch in Honduras. In een gesprek met kinderen van dakloos
geworden gezinnen, spraken de meisjes de wens uit in de nieuw te bouwen
huizen een aparte slaapkamer te krijgen. De eenkamerwoningen die bij
veel woningverbeteringsprojecten na een ramp door
ontwikkelingsorganisaties werden gebouwd, bleken seksueel misbruik van
kinderen in de hand te werken. Luisteren naar kinderen is de enige
manier om zulke missers te voorkomen.

Bron: Plan Nederland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular