Het kabinet heeft de Inspectieraad
ingesteld. Deze raad moet de verschillende inspecties, zoals de
Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Verkeer en Waterstaat en
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, beter laten samenwerken.

Door bijvoorbeeld inspecties te
combineren, worden bedrijven minder vaak lastig gevallen. Betere
samenwerking moet er ook voor zorgen dat bedrijven en burgers niet
steeds dezelfde gegevens hoeven te verstrekken aan verschillende
toezichthouders.

De Inspectieraad bestaat uit de hoogste
functionarissen van de verschillende inspecties.

Eenduidig toezicht

De Inspectieraad krijgt ook de opdracht
het Programma Eenduidig Toezicht tot een goed einde brengen.
Bedrijven die zich aan de regels houden, moeten volgens dit plan
minder last krijgen van toezicht. Scherp toezicht is wel nodig bij
aanwijzingen dat het fout gaat.

Bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular