Ruilsnel.nl is een website welke een onafhankelijk platform biedt om onderling goederen en of diensten te ruilen voor zowel volwassenen als kids. Op www.Ruilsnel.nl kunt u ruilen, verkopen of ruilen met bijbetaling. 

Vele eeuwen geleden ruilden mensen al goederen. Een appel voor een ei, of een berenvel voor een…., nou ja, noem maar op. Mensen ruilden goederen en diensten om zo hun leven in stand te houden of aangenaam te maken. Vandaag de dag is dat niet anders. Nog steeds wordt er van alles geruild; boeken, voetbal plaatjes, cd’s etc. Om mensen dichter bij elkaar te brengen zodat ze makkelijk hun goederen of diensten kunnen ruilen, is www.Ruilsnel.nl opgericht.

bron:Ruilsnel