De invoeringsdatum van de Wet maatschappelijke ondersteuning is verschoven naar 1 januari 2007.  Dat maakte staatssecretaris Ross bekend op de laatste dag van het wetgevingsdebat over het wetsvoorstel Wmo. De staatssecretaris komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

Donderdag gaf Ross haar reactie op de amendementen van de Tweede Kamer bij het wetsvoorstel Wmo. Op dinsdag 7 februari stemt de Kamer over de amendementen. Een week later, op 14 februari, besluit de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wmo. De Wmo is nog niet goedgekeurd door het parlement.
bron:VWS