De methoden voor kankerbehandeling die
tegenwoordig worden toegepast, zorgen ervoor dat vooral snel
groeiende cellen afsterven. Daarbij sterven echter vaak ook grote
aantallen gezonde cellen. Dat leidt tot nare bijwerkingen, zoals
bekend van bestraling en chemotherapie. Promovendus Edwin Bremer
zocht naar een manier om de kwaadaardige cellen wél aan te
pakken, maar de gezonde cellen met rust te laten. Hij promoveert nu
aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar een
methode om deze nadelen uit de weg te gaan.

Hij richtte zijn aandacht op twee
eiwitten, TRAIL en FasL, die in het normale immuunsysteem betrokken
zijn bij de afweer tegen tumoren. Deze eiwitten werden met behulp
van recombinante DNA-technieken gefuseerd met een
antilichaamfragment. Hierdoor ontstonden nieuwe fusie-eiwitten, die
een bepaald type kankercel zeer goed herkennen en effectief
elimineren. Deze nieuwe strategie bleek in vitro goed te werken en
laat veelbelovende activiteit zien in combinatie met andere
therapeutica. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of de methode
klinisch toepasbaar is. Van groot belang is verder dat behandeling
van normale gezonde cellen geen extra toxiciteit veroorzaakt. De
`Magic Bullet'-theorie die zo'n honderd jaar geleden door
Nobelprijswinnaar Paul Ehrlich werd voorspeld, is hiermee een stuk
dichterbij gekomen.

Edwin Bremer (1978) studeerde Medische
biologie te Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de
afdeling Pathologie & Laboratoriumgeneeskunde, sectie Medische
Biologie, laboratorium voor Tumor Immunologie van het Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd gefinancierd
door de KWF Kankerbestrijding. De organisatie van de 4 Mijl van
Groningen besloot het geld dat werd verdiend met Run for the Roses
2004 specifiek aan dit onderzoeksproject te doneren

bron:RUG