De Nederlandse baksteenindustrie, verenigt in het Koninklijk Verbond
van Nederlandse Baksteenfabrikanten, heeft speciaal voor
onderwijsdoeleinden een nieuwe site ontwikkeld: www.betrouwbaarbaksteen.nl.
De site bevat betrouwbare en op de doelgroep van studenten bouwtechniek
toegesneden kennis over de techniek van het ontwerpen en bouwen met
baksteen.

Een groot aantal infobladen geeft actuele informatie over onder meer dilateren, detailleren en bouwfysica.   
De nieuwe site maakt deel uit van het KNB-kennisprogramma Betrouwbaar Baksteen.  
 
KNB heeft het initiatief tot de site genomen, omdat studenten internet
als primaire kennisbron gebruiken. Het leren uit boeken heeft zo
plaatsgemaakt voor het zoeken op internet. De baksteenindustrie
investeert dan ook graag in het on-line beschikbaar stellen van kennis
en informatie over bouwen met baksteen. KNB ziet dit als een
investering in de toekomst.   
 
www.betrouwbaarbaksteen.nl
biedt bezoekers de kennis van bouwen met baksteen in de vorm van
infobladen en lesbrieven. Per thema zijn onderwerpen compact uitgewerkt
en waar nodig voorzien van illustraties, voorbeeldberekeningen en
tabellen. De site is bedoeld voor HBO-studenten bouwkunde en
materiaalkunde. Echter ook voor (aankomende) architecten en
constructeurs biedt de site een bron aan informatie. Essentie van de
site is dat de aangeboden kennis 'state of the art' en betrouwbaar
is.    
 
Betrouwbaar Baksteen  
Naast het vervaardigen van hele goede bakstenen stelt de
baksteenindustrie zich ten doel om de ontwerp- en verwerkingszekerheid
van baksteen verder te verbeteren. Kennis is de basis voor deze
zekerheid; het is de succesfactor voor kwalitatieve baksteenbouw. Met
dit doel heeft KNB het kennisprogramma 'Betrouwbaar Baksteen'
ontwikkeld.    
Het programma omvat diverse activiteiten waaronder Masterclasses
Baksteen, een leergang over bouwen met baksteen en samenwerkingen met
de uitvoerende bouw, zoals met WERKgoed, gericht op een veilige
werkplek.   
Eerder ontwikkelde KNB al een module voor leerlingen in het basisonderwijs 'Over Baksteen EnZo'.   
 
KNB  
Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten is de
branchevereniging voor de gehele Nederlandse baksteenindustrie. Het
behartigt de collectieve belangen van de leden op het gebied van
normeringen alsmede milieu-, energie en grondstoffenzaken, verzorgt
kennisoverdracht en is actief op het terrein van sociale, economische
en technische zaken. KNB is gevestigd in het Keramisch Huis in
Velp.   
De gezamenlijke omzet van de baksteenindustrie bedroeg in 2003 circa
235 miljoen euro. Er werken zo'n 1360 personen in de baksteenindustrie.
 

Bron: KNB