Aandelen zijn een goed instrument voor armoedebestrijding waarvan veel meer en beter gebruik zou kunnen worden gemaakt. Dat bleek vandaag op een bijeenkomst in Tilburg van organisaties die met elkaar gemeen hebben dat ze zich inzetten voor het bestrijden van armoede in de wereld en die bij elkaar waren om over dit onderwerp te discussiëren.  

Bijeen in Tilburg waren vertegenwoordigers van Don Bosco te Amsterdam, de Fraters van Utrecht, Educatie achter buitenlandse tralies, te Doorn, en Stichting AAN(.t)DELEN.  
Niet lijfelijk aanwezig maar wel van harte instemmend:  
D(delinquentie) & S(amenleving) Noord-Nederland, Mensen in 
Nood/Cordaid Den Haag, en  I.C.C.O te Utrecht 
 
Alle inspanningen ten spijt, neemt de armoede in onze wereld niet af. Eerder toe.  
Bij de bestrijding van armoede is het potentieel aan aandelen en  de mogelijkheden die deze bieden,  tot op heden over het hoofd gezien.  
Door aandelen als instrument in te zetten tegen armoede, zou dit probleem veel grondiger kunnen worden aangepakt, zo zijn de gezamenlijke organisaties tegen armoede van mening.   
 
Dit  wordt ook bevestigd door onderzoek van de Wetenschapswinkel van de Universiteit Tilburg in opdracht van de stichting AAN(.t) DELEN.  
Uit het onderzoek komt naar voren dat armoedebestrijders langs die (nieuwe) weg hun economische positie en mogelijkheden zodanig kunnen vergroten dat  armoede veel structureler en duurzamer aangepakt kan worden.  
Met een pakket aandelen als rugdekking kunnen zij het lot van de meest kansloze  mensen duurzamer en structureler verbeteren. 
 
Door vanaf de oprichting (19-12-1997) bankrekeningnumers voor de exploitatiekosten en   
de rekeningnummers waar de giften op gestort worden, strikt gescheiden te houden, kunnen donateurs precies weten hoe hun giften besteed worden.  
Zo willen zij zorgdragen voor transparantie en duidelijkheid over de aanwending van binnengekomen giften. 
De exploitatiekosten komen niet ten laste van het aandelenpakket. 
Geschonken aandelen komen voor honderd procent ten goede aan het doel waarvoor zij geschonken zijn: armoedebestrijding.  
 
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat in Nederland, in tegenstelling tot het buitenland, geen traditie bestaat in het schenken van aandelen. In landen als Frankrijk, Duitsland en Luxemburg bestaan zo.n traditie wel.  
De armoedebestrijders willen bezien of zij politici kunnen benaderen met het verzoek het schenken van aandelen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, op dat er ook in ons land wel een traditie in het beschikbaar stellen van aandelen voor structurele en duurzame armoedebestrijding, kan ontstaan.   
 
Armoedebestrijders worden gesterkt in hun mening over aandelen tegen armoede, door het onderzoek waaruit blijkt dat de ondervraagden zeer positief staan ten opzichte van het schenken van aandelen aan goede doelen. Vooralsnog gaven zij echter wel aan liever geld te doneren waarmee de stichting de aandelen aanschaft, dan dat zij zelf aandelen doneren. 
 
bron:Stichting Aan(t)delen