Minister Kamp van Defensie wil de optie van de aanschaf van patrouilleschepen voor operaties in de kustwateren serieus bestuderen. Een wijziging in de samenstelling van de oppervlaktevloot mag echter niet leiden tot kwaliteitsverlies en een eventuele dergelijke ingreep moet financieel haalbaar zijn.

De bewindsman komt met deze opstelling tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. In een openbare briefing gaf de minister dinsdag (24 mei) aan open te staan voor een constructieve dialoog over de toekomst van de marine. Een meerderheid van de Kamer wil van de bewindsman een nieuwe visie daarop en een serieuze studie naar de aanschaf van patrouilleschepen.

Het overleg met de Tweede Kamer vormt wat Kamp betreft de aftrap van de nieuwe dialoog over de marine. In de herfst moet dit in de begrotingsbesprekingen voor het jaar 2006 leiden tot definitieve voorstellen. Extra geld heeft hij echter niet voor de bouw van nieuwe schepen. Of het afstoten van enkele van de resterende zes multi-purpose fregatten die de marine nog bezit genoeg geld oplevert, moet uit het aangekondigde onderzoek blijken. Defensie is al actief bezig de interesse te peilen voor deze oorlogsschepen. Schiet de opbrengst tekort, dan zal de minister zich weer tot de Kamer wenden.

bron:MinDef