Assen 31-03-2005 - Verkeershandhaving "Boetegeld = Sneu Geld" beschikt
binnenkort over nieuwe laserguns die nog sneller meter en waarmee de
snelheid van een tegemoetkomende of afgaande auto tot een afstand van
900 meter kan worden vastgesteld. Het gaat om de Ultralyte Long Range
van het Amerikaanse bedrijf Laser Technology uit Englewood Colorado.

Met de tot nu toe gebruikte Laser Patrol mocht worden gemeten tot een
afstand van maximaal 400 meter. Het apparaat is ook sneller; 0,3
seconden in plaats van 0,4 seconden. De grotere afstand waarop gemeten
mag worden geeft de surveillant meer tijd om de automobilist een
stopteken te geven. Verder is de lasergun voor een betere stabiliteit
voorzien van een schoudersteun.
Ook een verbetering van de tot nu toe gebruikte lasergun is het vizier.
Het is gemakkelijker richten met het iets grotere vizier van de
Ultralyte Long Range.

Voor de technici onder ons: de golflengte die wordt gebruikt is 904
nanometer nominaal. Voordat het nieuwe model lasergun daadwerkelijk mag
worden gebruikt zullen alle surveillanten die er mee werken
gecertificeerd moeten zijn. De verwachting is dat vanaf half april met
de nieuwe lasergun gewerkt gaat worden.

Bron: Politie Drenthe