Geluidsoverlast van spoorverkeer kan in Nederland beter worden bestreden. Dat is het ge-volg van twee nieuwe maatregelen uit het Innovatie Programma Geluid, die minister Peijs van V&W en staatssecretaris Van Geel van VROM vandaag presenteren tijdens een werkbe-zoek in Breda.

 

In Nederland is geluidsoverlast van spoorverkeer een bekend probleem. Om de schaarse ruimte te benutten, wordt op diverse manieren geprobeerd om de overlast te beperken en binnen de wettelijke normen te houden. Vaak zijn dat dure maatregelen, die bovendien uit landschappelijk oogpunt niet altijd gewenst zijn. Zo kost een geluidsscherm gemiddeld 500 euro per vierkante meter. De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat zijn daarom in 2002 het Innovatie Programma Geluid gestart om nieuwe technieken te ontwikkelen en in te voeren. Voor de periode 2002 - 2007 is daar in totaal 110 miljoen euro voor beschikbaar. Vandaag worden twee nieuwe maatregelen gepresenteerd, die klaar zijn voor toepassing in de praktijk.

Raildempers zijn voorgevormde elementen van een elastisch materiaal en staal die tegen de zijkanten van de rails aangebracht worden. Ze dempen de trillingen van de rails als er een trein overheen rijdt en verminderen zo het geluid. De raildemper levert een geluidsbeperking op van 3 decibel.  Raildempers zijn niet goedkoop. Toch zijn er veel situaties waar toepassing van de raildemper niet duurder of zelfs goedkoper is dan de (hogere) geluidsschermen die anders nodig zouden zijn. Raildempers zijn hierdoor en door het voorkomen van visuele hinder in veel situaties een aantrek-kelijk alternatief voor geluidschermen.

Akoestisch slijpen houdt in dat de spoorstaaf zo vlak mogelijk wordt geslepen, waardoor de treinwielen de spoorstaven minder aanstoten. Het directe gevolg hiervan is dat er minder geluid ontstaat. Momenteel wordt gezocht naar een spooraannemer die volgens de strenge specificaties van ProRail kan gaan slijpen. Voorwaarde voor de optimale werking van akoestisch slijpen is dat de treinen beschikken over gladde wielen. Het merendeel van de reizigerstreinen beschikt over gladde wielen. Het IPG werkt verder aan projecten om ook de wielen van goederentreinen glad te krijgen.

bron: ProRail