(Persbericht) Miele Nederland streeft naar forse groei in inbouwmarkt
Nieuwe marktstrategie van Miele
Miele Nederland start dit najaar met een nieuwe marketing-/communicatiecampagne met als thema 'Uw keuken komt tot leven met de inbouwapparaten van Miele'. De producent van vrijstaande apparatuur en inbouwapparatuur hoopt met deze campagne à©n door een verdergaande samenwerking met een aantal geselecteerde keukenvakhandelaren haar marktaandeel met inbouwapparaten fors te kunnen laten groeien.
Nieuwe campagne
Miele Nederland start dit najaar met een nieuwe campagne met als thema 'Uw keuken komt tot leven met de inbouwapparatuur van Miele'. Met een compleet uitgewerkte campagne wil Miele haar marktaandeel met inbouwapparaten vergroten. De totale campagne bestaat uit een groot aantal activiteiten, van traditioneel print en tv tot online en een interactieve keukenplanner voor de consument. Met deze praktische keukenplanner helpt Miele de consument in de zoektocht naar de juiste apparatuur, zodat men straks niet alleen een mooie, maar tevens een praktische keuken heeft. Voor verder advies over de optimalisering en de inrichting van de keuken wordt de consument vervolgens altijd direct naar een Miele-dealer doorverwezen. De desbetreffende dealers krijgen een pakket van middelen ter beschikking, die zij kunnen gebruiken ter ondersteuning van hun verkoopinspanningen.
Streven naar meer kwalitatieve distributie
De basis voor de nieuwe campagne werd al een aantal jaren geleden gelegd toen Miele Nederland met een aantal Miele Innovation Centres bij dealers in het land van start ging. Deze gewaardeerde partners presenteren Miele-apparaten op een bijzondere wijze en hebben hierbij deskundigheid en service op een hoog niveau staan. Om de geplande marketingcommunicatieprogramma's goed te kunnen aansturen en het hele land te kunnen afdekken gaat Miele Nederland naast deze Miele-ambassadeurs een samenwerking aan met een vijftigtal geselecteerde Miele-dealers onder de naam Miele Kitchen Inspirience Partners. Een aanzet naar de selectie van Kitchen Inspirience Partners maakte Miele Nederland al in januari 2011 toen Miele op een selectief distributiesysteem is overgegaan. Hierbij werd met duidelijke criteria op het gebied van omzet, presentatie, assortiment, opleiding en marketingondersteuning al een selectie onder Miele-dealers gemaakt. Miele Nederland streeft hiermee naar een meer kwalitatieve distributie. De nieuwe strategie met de Miele Innovation Centres en de Kitchen Inspirience Partners is hier een logisch vervolg op. Miele Nederland hoopt met haar nieuwe strategie dan ook haar marktaandeel fors te kunnen laten groeien.

Noot voor redactie
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Miele Nederland B.V.
De heer R.G. Bakker
Postbus 166
4130 ED Vianen
Telefoon: +31 (0)347 37 85 41
E-mail: [email protected]