Amsterdam - Nederlandse patiënten hebben nu de mogelijkheid om in het
buitenland hulp te zoeken voor hun verslaving of eetprobleem. De
zorgverzekeraars vergoeden behandelingen in 16 nieuwe
verslavingsklinieken die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dat
meldt Keith Bakker van Smith & Jones Addiction Consultants.

Keith Bakker (44) oprichter van Smith & Jones Addiction Consultants
verwijst al jaren patiënten naar privà©-klinieken in het Verenigd
Koninkrijk. Hij is zeer tevreden met de nieuwe mogelijkheden tot
vergoeding van de behandelingen. Bakker: 'Er is pas sinds kort een
bereidheid bij de verzekeraars tot vergoeding.' Patiënten in Nederland
met een eetstoornis of verslaving kunnen om meerdere redenen in
aanmerking komen voor een psychiatrische behandeling in het buitenland.
Allereerst wanneer een gewenste behandelmethode in Nederland niet is te
krijgen. Of wanneer het wel te krijgen is, maar er in Nederland lange
wachtlijsten zijn. Andere redenen waarom patiënten een verzoek indienen
tot vergoeding van de behandeling is omdat patiënten beter Engels dan
Nederlands spreken of wanneer de privacy van de patiënt in het geding
is.

The Priory Group bestaat uit een keten onafhankelijke privà©-klinieken.
Bij de psychiatrische instellingen wordt gebruik gemaakt van een voor
Nederland unieke vorm van verslavingszorg. Ze maken bij de behandeling
gebruik van het twaalf stappen programma (Minnesota-model); een
internationaal erkende Evidence based methode, waarvan wereldwijd
duizenden faciliteiten gebruik maken.
The Priory heeft aanvragen voor AWBZ ingediend bij het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ). De komende weken zullen die aanvragen worden
gehonoreerd. Keith Bakker: 'De toestemming van CVZ is slechts een
formaliteit. Wanneer de klinieken voldoen aan de eisen van CVZ, zijn
verzekeraars ook eerder bereidt de behandeling te vergoeden. De
toestemming is niet noodzakelijk voor een vergoeding, wat betekent dat
we eindelijk vrij zijn om patiënten, gedekt door een verzekering naar
het Verenigd Koninkrijk te sturen.'
Tevens hebben specialisten van The Priory Group nu ook de mogelijkheid
om in Nederland te werken. Voorheen kon alleen specialisten van
Jellinek, Brijder of Parnassia patiënten verwijzen naar de klinieken.
Dat was absoluut gekkenwerk, want dat betekende dat onze concurrentie
de verwijzingen naar The Priory Group mocht verzorgen.'
Bakker vervolgt: 'Bij Smith & Jones hebben we ervoor gezorgd dat de
Priory-specialisten BIG-geregistreerd zijn. Daardoor zijn de
specialisten in staat om in Nederland zelf intakes te doen, diagnoses
te stellen en second opinions uit te voeren.

Bakker: 'Door de nieuwe mogelijkheden verandert de manier waarop wij in
Nederland verslaving en eetstoornissen kunnen behandelen. Wanneer een
Nederlandse patiënt, gebaseerd op Europese regelgeving, op een
wachtlijst komt in Nederland is hij vrij om over de grens in het
Verenigd Koninkrijk naar een adequate behandeling te zoeken.'

Bron: Smith and jones bv