Nederlandse patiënten hebben nu de mogelijkheid om in het buitenland hulp te zoeken voor hun verslaving of eetprobleem. De zorgverzekeraars vergoeden behandelingen in 16 nieuwe verslavingsklinieken die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt Keith Bakker van Smith & Jones Addiction Consultants.

Keith Bakker (44) oprichter van Smith & Jones Addiction Consultants verwijst al jaren patiënten naar privà©-klinieken in het Verenigd Koninkrijk. Hij is zeer tevreden met de nieuwe mogelijkheden tot vergoeding van de behandelingen. Bakker: 'Er is pas sinds kort een bereidheid bij de verzekeraars tot vergoeding.' Patiënten in Nederland met een eetstoornis of verslaving kunnen om meerdere redenen in aanmerking komen voor een psychiatrische behandeling in het buitenland. Allereerst wanneer een gewenste behandelmethode in Nederland niet is te krijgen. Of wanneer het wel te krijgen is, maar er in Nederland lange wachtlijsten zijn. Andere redenen waarom patiënten een verzoek indienen tot vergoeding van de behandeling is omdat patiënten beter Engels dan Nederlands spreken of wanneer de privacy van de patiënt in het geding is.

The Priory Group bestaat uit een keten onafhankelijke privà©-klinieken. Bij de psychiatrische instellingen wordt gebruik gemaakt van een voor Nederland unieke vorm van verslavingszorg. Ze maken bij de behandeling gebruik van het twaalf stappen programma (Minnesota-model); een internationaal erkende Evidence based methode, waarvan wereldwijd duizenden faciliteiten gebruik maken.
The Priory heeft aanvragen voor AWBZ ingediend bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De komende weken zullen die aanvragen worden gehonoreerd. Keith Bakker: 'De toestemming van CVZ is slechts een formaliteit. Wanneer de klinieken voldoen aan de eisen van CVZ, zijn verzekeraars ook eerder bereidt de behandeling te vergoeden. De toestemming is niet noodzakelijk voor een vergoeding, wat betekent dat we eindelijk vrij zijn om patiënten, gedekt door een verzekering naar het Verenigd Koninkrijk te sturen.'
Tevens hebben specialisten van The Priory Group nu ook de mogelijkheid om in Nederland te werken. Voorheen kon alleen specialisten van Jellinek, Brijder of Parnassia patiënten verwijzen naar de klinieken. Dat was absoluut gekkenwerk, want dat betekende dat onze concurrentie de verwijzingen naar The Priory Group mocht verzorgen.'
Bakker vervolgt: 'Bij Smith & Jones hebben we ervoor gezorgd dat de Priory-specialisten BIG-geregistreerd zijn. Daardoor zijn de specialisten in staat om in Nederland zelf intakes te doen, diagnoses te stellen en second opinions uit te voeren.

Bakker: 'Door de nieuwe mogelijkheden verandert de manier waarop wij in Nederland verslaving en eetstoornissen kunnen behandelen. Wanneer een Nederlandse patiënt, gebaseerd op Europese regelgeving, op een wachtlijst komt in Nederland is hij vrij om over de grens in het Verenigd Koninkrijk naar een adequate behandeling te zoeken.'

bron:Smith&Jones