Het Dagelijks Bestuur van De Baarsjes stelt voor om de buurt twee varianten voor te leggen voor het gebruik van de Chassà©kerk. Er is in de kerk, met behoud van de huidige voorkant en de toren, plaats voor circa veertig woningen. De eerste variant opteert voor ouderenwoningen met lift en woningen voor mindervaliden. De tweede variant opteert voor ouderenwoningen gecombineerd met maatschappelijke voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke huisartsenpraktijk Huisartsen Onder Eà©n Dak (HOED).

Bedrijfsruimten zijn wat betreft het Dagelijks Bestuur niet aan de orde, omdat bedrijfsfuncties het karakter van de kerk geweld aandoen. Ook gewone koopwoningen vallen buiten het gesprek, het Dagelijks Bestuur denkt aan senioren die servicewoningen willen kopen. De toekomst van buurthuis Chassà© valt buiten de plannen. De Parochie van de Heilige Drie-eenheid is bereid om met het stadsdeel na te denken over herbestemming van de kerk, zo heeft de eigenaar van de kerk het stadsdeel onlangs per brief laten weten. De Chassà©kerk staat sinds 2003 op de lijst van Gemeentelijke monumenten, op iniitiatief van het stadsdeel. Als de deelraadscommissie het eens is met de inzet, volgt inspraak.

bron:Stadsdeel de Baarsjes