De burgemeesters met een betaald voetbalclub in hun gemeente, de
politie en minister Remkes hebben vandaag aan de KNVB het aanbod gedaan
om samen een werkgroep te vormen.
Die werkgroep moet kijken:  
- of het huidige voorstel voor een nieuwe competitie-opzet van de KNVB met play-offs wel ingevoerd moet worden;  
- als een nieuwe competitie-opzet ingevoerd wordt, hoe dat dan kan zonder extra inzet van politie.  
 
Eind januari zullen de burgemeesters en minister Remkes conclusies
trekken over het al dan niet invoeren van een nieuwe
competitievorm.   
 
De KNVB maakt nu nog een voorbehoud, en beslist op de algemene
vergadering betaald voetbal op 6 december of de bond tot de werkgroep
toetreedt.

Bron: MINISTERIE BZK