Ouderen willen zelf betrokken zijn bij de
vormgeving van hun woonsituatie. Dat is een opvallend resutaat in
het onderzoeksrapport Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen dat
de landelijk opererende woningcorporatie voor ouderen Habion op 14
februari jl. presenteerde. Daarin staan ook de ingrediënten
van de nieuwe woonconcepten van Habion: innovatieve combinaties van
wonen, zorg, leren, werken en mantelzorg.

Al over 15 jaar kan het aantal 65-plussers
met fysieke en/of psychische klachten ten opzichte van nu
verdubbeld zijn. In datzelfde tijdbestek neemt de werkzame
bevolking van 20-64 jaar af, terwijl juist deze groep middelen en
mensen voor ouderenzorg moet leveren. Hoe gaan we daar mee om?

Volgens Habion vraagt de veranderende
tijdgeest om vernieuwende woonzorgconcepten die de senioren van
straks aanspreken, omdat deze passen bij hun specifieke beleving-
en stijlwaarden. Tegelijkertijd moet adequaat worden voorzien in de
toenemende vraag naar zorg, professionele mankracht en nieuwe
vormen van mantelzorg.

bron:AEDES