De nieuw gekozen Paus Benedictus XVI heeft als hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer van de RK kerk met kracht afstand genomen van de bio-industrie. In een vraaggesprek met de Duitse journalist Peter Seewald gaf Ratzinger aan dat hij dieren beschouwd als Gods schepselen. Ondanks het feit dat ze niet dezelfde directe relatie hebben met God als de mens heeft, zijn ze schepselen die zijn wil tot uitdrukking brengen, schepselen die wij moeten respecteren als medeschepselen en als belangrijk onderdeel van de schepping.

Op de vraag of het toegestaan is dieren te eten, laat Ratzinger weten dat er sprake is van opmerkelijke aanwijzingen in de Bijbel. In eerste aanleg worden alleen planten genoemd als voedsel voor de mens. Pas na de zondvloed is sprake van mensen die dieren eten.Hoewel Ratzinger van mening is dat dit gegeven geen aanleiding zou moeten vormen voor een sektarische cultus m.b.t tot dieren, zou de mens volgens de nieuwe Paus altijd respectvol om moeten gaan met dieren. Het benutten van dieren op industriële wijze zoals het dwangvoederen van ganzen zodat ze een zieke, vergrote lever krijgen voor de productie van foie gras of kippen die zo dicht opeengepakt leven dat ze karikaturen van vogels worden, acht Ratzinger een degradatie van levende wezens tot dingen. Ratzinger meent dat dat in strijd is met de verantwoordelijkheid tussen schepselen onderling zoals de Bijbel die leert.
Hoewel Stichting Wakker Dier als neutrale organisatie geen speciale boodschap heeft aan de religieuze aanspraken van kerkgemeenschappen of hun leiders, is het verheugend te constateren dat binnen een grote kerkgemeenschap eindelijk op het hoogste niveau nagedacht wordt over het leed dat mensen productiedieren aandoen. Stichting Wakker Dier heeft vorig jaar 4 oktober uitgeroepen tot Dominee D-day en roept geestelijken van alle denominaties op in hun kerken op werelddierendag of vaker aandacht te besteden aan het welzijn van dieren.

bron:Wakker Dier

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular