(Persbericht) Het Nederlandse bedrijf Schleifenbauer Products brengt als eerste producent ter wereld een nieuw type PDU op de markt: de Inline CT. Dankzij de Inline CT kunnen datacenters PDU‘˜s vervangen, zonder dat de stroomtoevoer hoeft te worden onderbroken. Deze nieuwste generatie intelligente stekkerdozen is onlangs in gebruik genomen en inmiddels uitvoerig getest in dataplace, het binnenkort op te leveren neutrale datacenter van Proserve.

Op verzoek van dataplace, het ´neutrale datacenter‘˜ van Proserve, ontwikkelde Schleifenbauer Products deze nieuwe generatie stekkerdozen. Dit stukje maatwerk is zo essentieel voor een goede dienstverlening van datacenters, dat Schleifenbauer het inmiddels als standaardproduct heeft opgenomen. Marketing Director Ronald Timmermans: à¢â‚¬Å“Deze Inline CT garandeert 100% continuïteit van de stroomtoevoer. De kans dat een stekkerdoos zelf kapot gaat is nihil. Maar stel dat het kwetsbaarste onderdeel van de stekkerdoos - de elektronica in de meetunit - kapot gaat, dan kan de meetunit vervangen worden zonder dat de stroom onderbroken hoeft te worden.à¢â‚¬

Managing director van Proserve, Gerben van der Veen: à¢â‚¬Å“Met de PDU‘˜s van Schleifenbauer kunnen wij niet alleen kosten toekennen, energie besparen voor onze opdrachtgevers en daarmee de belasting van het milieu reduceren, wij kunnen bovendien de stroomtoevoer op ieder moment garanderen. Stroomtoevoer is de levensader van een datacenter. Als die onderbroken wordt kan dit financiële, operationele en in sommige gevallen zelfs reputatieschade bij onze klanten opleveren. Voor ons reden om de continuïteit te waarborgen. Er zijn ruim 260 Inline CT‘˜s geplaatst in dataplace, ons nieuwe datacenter. Zij zijn inmiddels uitvoerig getest. Dataplace zal half februari in gebruik worden genomen.à¢â‚¬

Mà©thode Schleifenbauer, voorganger van Schleifenbauer Products en bedenker van de intelligente stekkerdozen, nam in 2004 de eerste generatie stekkerdozen in productie. Doordat met deze stekkerdozen stroom kan worden gemeten en beheerd, wordt een bewustwordingproces gecreëerd bij opdrachtgevers zodat uiteindelijk het stroomverbruik en dus de belasting van het milieu zullen dalen. De stekkerdozen van Schleifenbauer zijn bovendien uiterst zuinig in gebruik. Met deze energiezuinige, intelligente stekkerdozen helpt Schleifenbauer Products opdrachtgevers om geld en energie te besparen en het milieu te sparen.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie: Dit is een origineel persbericht.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ronald Timmermans, Marketing Director van Schleifenbauer Products, telefoon (06) 472 621 82 of (073) 523 02 56,
of met Gerben van der Veen, Managing director van Proserve, telefoon (088) 25 25 211.